Meestgestelde vragen over een ecollar of teletac

Meestgestelde vragen over een ecollar of teletac

Training met een teletac, e-collar of trainingshalsband, de positieve kant van het verhaal

Vanuit mijn passie voor eCollar trainingen en de ongelofelijke resultaten die ze mij en anderen gebracht hebben wil ik graag deze blog schrijven om mensen te informeren over de andere kant van het verhaal. De positieve kant.

Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Ook in hondentraining zijn er altijd meerdere methodes om tot de gewenste resultaten te komen.

Als ik een boodschap wil overbrengen kan ik een brief schrijven en hem posten zodat de ontvanger hem binnen enkele dagen ontvangt of ik kan hem emailen zodat hij binnen enkele seconden binnenkomt. Geen enkele is goed of slecht, beide manieren zullen mijn boodschap overbrengen maar moderne email technologie zal efficiënter zijn.

De trainingshalsband of teletac is zo een modernere en snellere methode die in onze snel draaiende maatschappij zijn nut heeft bewezen voor de meeste gezinnen en voor de meeste honden om tot de gewenste resultaten te komen omdat het makkelijk te gebruiken, zacht is voor honden en hierdoor goed op reageren en honden hierdoor heel snel getraind kunnen worden. Lees de voordelen van de ecollar op onze blog.

De uitdaging ligt erin om mensen duidelijk te maken dat de dagen van de oude ‘shock’ technologie lang achter ons ligt en er dus geen sprake meer is van een stroomstootband. De moderne elektronische halsband helpt honden sneller leren, hun vrijheid terug te geven en geeft de eigenaar een goede gemoedsrust en zelfvertrouwen.

1) Wat zeggen de critici over de teletac of trainingshalsband?

Tegenstanders hebben vaak nog nooit met een trainingshalsband gewerkt of van dichtbij gezien, maar komen wel snel aangelopen met foutieve veronderstellingen, weinig zeggende onderzoeken en sturen fabels de wereld in die de trainingshalsbanden in een slecht daglicht plaatsen.

Zij beseffen of willen niet beseffen hoeveel honden en hun baasjes hierdoor een beter leven gekregen hebben die bij andere visies al geklasseerd werden als een verloren zaak.

Er worden videos gemaakt die het gebruik van de teletac barbaars voorstellen om te tonen – hoe wij dierenbeulen – de teletac altijd op de hoogste stand zetten om de hond eens een lesje te leren of te tonen wie er de baas is.

Dat is absoluut niet de manier waarop wij de elektronische halsband gebruiken. Ook bij de (ongeschoolde) hondentrainers  zijn er nog mensen die de teletac op deze manier gebruiken.

Wij koppelen altijd een bepaald gedrag aan de stimulatie en gaan ze daar voor belonen. We leren de hond iets doen als ze de stimulatie voelen in plaats van te stoppen met iets te doen. Dit is wel een groot verschil. Veel critici veronderstellen dat wij de teletac alleen gebruiken om een gedrag te straffen en niet positief trainen.

Het is natuurlijk waar – en ik begrijp dat dit vele mensen terecht zorgen baart – dat de elektrische halsband meer potentieel heeft om misbruikt te worden dan een clicker, alhoewel de praktijk ons leert dat ecollar gebruikers net voorzichtiger zijn. Ook positieve training kan ervoor zorgen dat honden gevaarlijk gedrag vertonen omdat er bijvoorbeeld op de verkeerde momenten werd beloond, we zien dit dagelijks in onze praktijk.

Meer potentieel om misbruikt te worden?

De ecollar kan in handen van een psychopaat inderdaad als marteltuig gebruikt worden al geldt dit voor alle hulpmiddelen zoals slipkettingen, stokken, ‘gentle’ leaders en gewone halsbanden. Denk je nu echt dat een mishandelaar zich een dure ecollar zal aanschaffen? Een mishandelaar blijft een mishandelaar en dat kan je doen met alles wat je tegenkomt.

We kunnen dus stellen dat de meeste redenen die worden ingeroepen door critici komen door een verkeerd gebruik, van horen zeggen of door een ongeschoolde trainer die vastzit in de technieken van de jaren 60.

Het is nochtans makkelijk om ontelbare voorbeelden te vinden van de positieve effecten die hedendaagse ecollar trainingen teweeg kunnen brengen.

Als ik een hamer en zaag aan Jan geef zal hij er misschien een mooie tafel maken, als ik diezelfde hamer en zaag aan Dirk geef kan hij de tafel ermee afbreken waarmee ik wil zeggen dat het hulpmiddel niet het probleem is, maar de persoon erachter.

2) Wanneer werd de teletac uitgevonden en welke techniek worden toegepast?

De traditionele e-collars uit de vorige eeuw (jaren ’60) waren uitgerust met maximaal 3 standen die je gerust mag interpreteren als hoog, zeer hoog en ultra hoog.

De shockband had zijn naam niet gestolen en werkte door een schok te geven die de neuronen activeerden en zo pijn veroorzaakten, vandaar dat vele mensen nog spreken over een shock collar.

Aversietraining (oude techniek)

Het concept om gedragsproblemen via ‘aversietraining’ aan te pakken is simpel. We creëren een negatieve ervaring wanneer de hond zich inlaat met een voorwerp, dier of plaats die hem schade kunnen berokkenen.

Het is een klassieke conditionering waarbij we geen commando geven maar dus gewoon een simpele associatie maken. Als dit correct gedaan wordt mag de hond de straf nooit met de eigenaar of trainer associeren.

Voorbeeld bij slangen

In gebieden waar er bijvoorbeeld veel slangen zitten, word er een slang in een kooi geplaatst en wanneer de hond daarin interesse vertoont word hij op een hoge stand gestimuleerd, deze prikkel moet hoog genoeg zijn zodat je dit maar één keer hoeft te doen.

Je kan al raden dat de hond een zeer negatieve associatie legt met slangen en liever eieren voor zijn geld kiest door de andere kant op te lopen als hij nog eens een slang tegenkomt.

Gevaren bij deze techniek

Hoewel deze techniek wel degelijk het leven van ontelbare honden heeft gered, zijn er ook gevaren bij deze aanpak.

Zo kan de hond de verkeerde associatie leggen als de prikkel niet op de juiste moment werd toegediend en hij dus net naar iets anders aan het kijken was. Stel je voor dat dat de hond niet naar de slang keek maar naar het ijzer van de kooi, kan dat ervoor zorgen dat de hond voor de rest van zijn leven getraumatiseerd is door ijzer.

Als je er dus aan denkt om deze techniek te gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw hond stopt met eten te stelen uit de vuilnisbak, denk dan twee keer na omdat hij misschien nooit meer in een kamer komt waar een vuilnisbak staat. Er worden dan gewoon nieuwe problemen gecreëerd.

Er kopen ook veel mensen een teletac uit de winkel om hun agressieve hond eens een lesje te leren en stimuleren hem als hij uitvalt op een andere hond. Als je dit zomaar in de buurt van andere mensen of honden doet begrijpt hij niet wat er aan de hand is en kan hij denken dat de prikkel wordt veroorzaakt door de andere hond, wat het probleem erger zal maken.

Deze gevallen van verkeerd gebruikt zien we dan ook regelmatig terugkomen in de asielen waardoor ecollars een slechte naam krijgen.

Inhumaan?

De aversiemethode wordt door vele mensen gezien als inhumaan. Het blijft de vraag of enkele seconden van ongemak of zelfs pijn soms niet beter is dan een vreselijke dood te moeten sterven. Als je een boerderij hebt waar jouw hond vrij rondloopt en steeds het vee aanvalt of paarden lastig valt die hem een dodelijke schop kunnen geven kan dit een snelle en effectieve oplossing zijn om dit gedrag te stoppen.

Ook in het geval van de slang kan dit gerechtvaardigd worden en zal dit op de lange termijn waarschijnlijk het leven redden van een hond. Als honden gebeten worden door een slang zal dit een trage en pijnlijke dood teweeg brengen.

2) Wat is het verschil met de nieuwe generatie ecollars en trainingstechnieken?

Net zoals onze computers en smartphones zijn ook elektronische halsbanden de voorbije jaren geëvolueerd.

Vroeger was het trainen van een hond met een ecollar zonder hem door een pijnlijk proces of enorme hoeveelheden stress te laten gaan zeer moeilijk. De nieuwe generatie teletac heeft geen 3 standen meer, maar er zijn elektronische halsbanden met 127 verschillende niveau’s.

Tegenwoordig zijn de nieuwe ecollars ook uitgerust met spierstimulatie technologie die vergelijkt kan worden met fysiotherapie. Het gebruik van deze technologie heeft bij lage stimulaties zelf een kalmerend effect op de hond.

Nieuwe trainingsmethode

Bij nieuwere banden kwamen ook betere trainingsmethoden en het moderne eCollar systeem werd geboren die het mogelijk maakt om in enkele weken tijd een hond te trainen zonder dat hij signalen van stress, onderdanigheid of angst vertoont.

Dit door stimulaties te gebruiken die de hond amper voelt, maar toch voldoende zijn om vervelend te zijn. We leren de hond om te gaan met deze impulsen en zorgen hierdoor dat hij de juiste keuze maakt en dus betrouwbaar wordt.

De e-collar wordt gebruikt om de aandacht bij ons te houden in situaties waar veel afleidingen zijn. Het filtert als het ware de afleidingen. Het zijn zeer effectieve hulpmiddelen om het gedrag van een hond te vormen met ongelofelijke precisie en laten ons toe de communicatie te verlengen, verder dan een leiband, clickers, voedsel en speelgoed. De term shock collar is dus anno 2020 niet meer juist.

Techniek

Eerste fase: Zonder in detail te gaan starten wij de training door het zoeken van het zogenaamde ‘werkniveau’. Dit is het niveau waar de hond de prikkel voor de eerste keer voelt.

Er zijn vele signalen waaraan wij kunnen zien of de hond het voelt zoals een oortje dat beweegt of wanneer de hond krabt alsof hij net gebeten werd door een vlo. Ik heb een voorbeeld, maar het is één van de eerste filmpjes die ik had opgenomen en kwalitatief niet zo goed.

Tweede fase: Eens we het werkniveau bepaald hebben leren we hem een gedrag koppelen aan de stimulatie, en daar gebeuren veel fouten. Vele baasjes plaatsen simpelweg een ecollar rond de nek en beginnen op knopjes te drukken wanneer de hond iets doet wat ze niet leuk vinden.

Mensen denken dat de hond zomaar snapt wat zij bedoelen maar de hond begrijpt hier niks van. Deze straffende en non-communicatieve aanpak leert de hond niets. Uit frustratie worden de standen hoger gezet en dan beginnen de problemen.

Elk nieuw gedrag leren wij aan door middel van positieve training. Eens de hond snapt wat van hem verwacht wordt gebruiken we de stimulatie van de ecollar om het gedrag te bekrachtigen in vele afleidingen. Er zijn veel verschillende technieken en deze zullen verschillen van hond tot hond, maar het concept is dat wij de stimulatie en het commando tegelijkertijd geven en de hond helpen het correcte gedrag uit te voeren.

Wanneer de hond het gewenste gedrag uitvoert stopt de vervelende prikkel en wordt hij betaald met een beloning. In hondentraining noemen we dit een dubbele beloning of ‘negatief (stim ecollar) positief (wegvallen stim), positief (beloning).

Niet alleen honden worden op deze manier getraind, ook wij worden elke dag op deze manier getraind. Denk maar aan het vervelende signaal van de autogordel die wegvalt wanneer je de gordel inklikt.

Derde fase:

In de derde fase geven we de hond de kans om de stimulatie altijd te vermijden. Dit kunnen ze doen door binnen de 1 a 2 seconden het commando uit te voeren. Doen ze dit? dan krijgen ze natuurlijk een beloining (variabele beloning). Doen ze dit niet binnen de 2 seconden? Dan volgt er iets vervelend (de stimulatie).

Vaak zien mensen dit als een straf, maar het is gewoon een logisch gevolg. Je kan dit opnieuw vergelijken met de autogordel, wanneer je de gordel niet inklikt volgt er iets vervelend. Door dit veel te herhalen trainen we een automatische reactie.

De eerste paar keren zal de hond waarschijnlijk de stimulatie niet goed begrijpen maar hij zal snel leren. Dit is hetzelfde principe als de training met een clicker. De eerste keer dat je klikt zal uw hond waarschijnlijk schrikken van het geluid en verward zijn maar zal snel leren dat de klik iets goed oplevert.

3) Gehoorzamen honden die getraind worden met een teletac uit angst?

Dit is waar op een filosofisch niveau en hangt af van het temperament van de hond. Sommige honden zijn inderdaad gehoorzaam omdat zij bang zijn voor de consequenties van ongehoorzaamheid. Dat is net het punt waarom zoveel honden niet luisteren in kritieke situaties. Er zijn geen gevolgen verbonden aan de ongehoorzaamheid. In het ergste geval zal het baasjes eens kwaad zijn of krijgen ze geen beloning, maar voor veel honden is dit voor te lachen want ze hebben alles in overvloed.

Wij rijden ook niet dronken, te snel of door een rood licht omdat we angst hebben voor de gevolgen. Wat zou er gebeuren als er hier geen consequenties aan vast zouden hangen?

Dit heeft geen enkele invloed op de hond zijn persoonlijkheid, drift, gemoedstoestand of motivatie maar enkel op zijn gehoorzaamheid. Omdat wij verkeerslichten respecteren betekent dit niet dat wij ineens veranderen in angsthazen voor alles en iedereen.

De honden hebben altijd de keuze. Ze kunnen kiezen om het commando uit te voeren waarvoor ze een beloning krijgen of ze kunnen kiezen om het niet uit te voeren waarop er een correctie komt. Het is essentieel dat de honden de gevolgen kennen van beide keuzes. Onze honden zijn dieren met instincten en hebben geen plan, wij moeten er zijn om onze honden te beschermen in gevaarlijke situaties.

Over het algemeen heeft angst zeer weinig te maken met een teletac – integendeel – hij wordt vaak gebruikt om een hond minder angstig te maken door het zelfvertrouwen op te bouwen. De meeste honden met ecollar training worden gewoon aan een levensstijl die hun meer vrijheid geeft, wat hun veel gelukkiger maakt.

Goede afspraken maken goede vrienden.

4) Ecollars gaan in tegen de recentste wetenschappelijke inzichten.

Er zijn vele meningen omtrent het opvoeden van een hond en iedereen is er natuurlijk van overtuigd dat zijn methode beter is dan de andere. Zo komt het vaak ter sprake dat elektronische halsbanden ingaan tegen wetenschappelijke studies die beweren dat ze niet effectief zijn of zelfs niet werken.

Het probleem met deze gepubliceerde studies is dat ze zeer gebrekkig, zeer bevooroordeeld of zelfs totaal onjuist zijn. De meeste studies zeggen dit:

Positieve training is effectiever om gedrag aan te leren

Natuurlijk is een positieve training veel effectiever om gedrag aan te leren, dat gaan we zeker niet ontkennen. Vooraleer een ecollar wordt geintroduceerd hebben we heel veel beloningsgerichte herhalingen gedaan tot wanneer het het gedrag goed begrepen is. Alleen houden zij geen rekening met de competitieve factoren (afleidingen) die in realiteit altijd aanwezig zijn.  Wanneer de hond iets ziet dat leuker is dan jouw beloning, heb je een probleem.

De onderzoeken worden steeds uitgevoerd in gecontroleerde omgevingen.

Hoewel positieve technieken zeer goed zijn om gedrag aan te leren, falen ze om gedrag af te leren. Je kan met een positieve training zelfbelonend of gevaarlijk gedrag moeilijk afleren.

Handleidingen om de ecollar te gebruiken zijn onvoldoende

Dit is wat wij ook heel regelmatig zien. Een ecollar wordt in veel gevallen impulsief aangeschaft en vaak weet men zelf niet eens hoe ze ecollar nu juist gaan gebruiken. Het is belangrijk om de ecollar steeds in een trainingsplan te verwerken. Het is geen toverstaf. Vaak zijn de handleidingen van de leveranciers zeer beknopt, onduidelijk of ze worden zelfs niet gelezen.

Verhoogde cortisolwaardes (stress)

Het gebruik van de ecollar gaf meer stress in vergelijking met een positieve training waar de hond meer met zijn omgeving bezig was.  Dat lijkt me logisch, als er niks wordt gevraagd van de honden of er is geen druk zal dit inderdaad voor minder stress zorgen.  Ik heb ook minder stress als ik niet moet werken of wanneer er niks van mij wordt gevraagd.

Stress is nodig! Teveel stress stopt het leerproces maar gezonde stress is normaal en wenselijk. Een dier dat stress heeft probeert zich aan te passen aan een gewijzigde situatie in de omgeving. Bij een gezonde hoeveelheid stress eis je van het lichaam dat het zich aanpast om de situatie beter aan te kunnen en om het beste uit jezelf te halen, dat is niet perse negatief.

Het is ook afhankelijk van het type hond zelf.  Als je een labrador neemt die heel erg gericht is op voedsel zal het wegnemen van voedsel een grotere stressfactor zijn dan een ecollar. Als je onderzoek doet op een Mechelse Herder die zijn bal of bijtrol heel leuk vindt en je neemt dit weg, zal dit ook voor een hogere stressfactor zorgen. Als je een Border Collie neemt die enorm gericht is op mensen en je negeert hem compleet, zal dit ook voor een hogere stressfactor zorgen, sterker nog, ze worden gek.

Er is dus aangetoond dat e-collars een risico vormen op het welzijn van een hond. Er worden heel veel studies gepubliceerd  die allemaal haaks op elkaar staan.

Zo kan je bijvoorbeeld in deze universitaire studie lezen dat de teletac de meest effectieve tool is en zorgt voor het minste stress in vergelijking met negatieve straf (beloning onthouden) wat geen leereffect gaf en meer stresserend was voor de honden die in deze studie gebruikt werden.

Operante conditionering, 4 mogelijkheden.

Tenslotte, of een ecollar training ingaat tegen de wetenschap lijkt volgens deze basisprincipes van operante conditionering niet:

Gedrag wordt dus aangeleerd door positieve en negatieve bekrachtiging en positieve en negatieve straf. E-collars, snoep, affectie, stemcorrecties, speelgoed, stem en zoveel andere componenten vallen dus volledig onder de noemer ‘wetenschappelijk’.

Geen enkele van deze vier pijlers is beter of slechter. Elke hond moet behandeld worden als een individu.

Trainers die beweren dat ze alleen trainen met één deel van deze vier peilers (enkel positief) zijn eigenlijk de trainers die de wetenschap aan hun laars lappen om politiek correct te zijn. Deze denkwijze wordt zelf doorgetrokken in asielen, want het staat natuurlijk zoveel mooier op papier om te zeggen dat er enkel getraind wordt met beloning.

Helaas, de meeste honden met gedragsproblemen die je daar terug kan vinden worden niet geholpen door deze aanpak en zitten soms jaren in hun hok.

Als de positieve methode faalt is euthanasie plan B. Ik noem dit niet positief maar moord.

5) Kunnen E-collars brandwonden veroorzaken op de huid?

De hardnekkstige mythe die er bestaat over e-collars is dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Het is zo dat de milliamperes van de stroomband simpelweg nooit genoeg warmte kunnen produceren om weefselschade op te lopen. Kijkt u hieronder voor een vergelijking.

teletac

Vergelijking e-Collar met andere apparaten die bij mens en dier gebruikt wordt.

Natuurlijk circuleren er foto’s op internet waarop wel degelijk te zien is dat de e-collars of blafbanden wel degelijk schade hebben aangericht aan de hond. Laten we dus eens kijken naar het echte probleem wat kan voorkomen wat mensen onterecht als een ‘brandwonde’ bestempelen.

Er zijn drie oorzaken:

 1. De E-collar wordt niet correct gedragen. Hij kan te los zitten waardoor hij gemakkelijk rond het hoofd van de hond draait of verticaal wanneer de hond zijn hoofd zakt waardoor de wrijving schade veroorzaakt.
 2. Hij kan ook te strak zitten waardoor de contactpunten de bloedsomloop zullen beperken wat voor schade zorgt op het onderliggend weefsel.
 3. Allergische reactie op de contactpunten. Net zoals sommige mensen allergisch zijn voor oorbellen, zijn sommige honden ook allergisch op het ijzer van de contacpunten.
 4. De meest voorkomende reden waarom er zoveel schade wordt aangericht komt door het niet respecteren van de draagtijd (8 a 10u op een dag) en om de 3 uur wisselen van kant. De foto’s die op internet circuleren komt omdat de halsband te lang gedragen werd. Dit gaat niet over uren of dagen maar meestal over weken en maanden. We praten dus over verwaarlozing waar de elektronische halsbanden zelden of nooit worden afgenomen.

harnassennadelen

Oplossing: Om deze probleem te voorkomen is het aangeraden om de ecollar juist aan te doen en deze elke 3 uur te draaien op een andere plaats, en er altijd rekening met te houden welk huidtype jouw hond heeft.

Sommige honden hebben geen problemen om de halsband een volledige dag te dragen terwijl andere honden al tekenen van roodheid laten zien na 3 uren.
Er zijn sinds kort ook comfort pads op de markt die dit probleem verhelpen en waardoor de halsband een volledige dag gedragen kan worden.

6) Worden Ecollars gebruikt door luie/onervaren trainers die enkel hiermee kunnen trainen?

onervaren?

Ironisch genoeg wordt dit verteld verteld door trainers die nog maar net afgestudeerd zijn of nog niet lang in het vak zitten. Veel bekende gedragstherapeuten met ervaring zijn voor het gebruik van de elektronische halsband, als het goed wordt gebruikt.

Het is heel zeldzaam dat ‘ecollar trainers’ geen andere methodes of hulpmiddelen kennen om een hond te trainen. De meeste hebben geëxperimenteerd op veel andere manieren vooraleer ze soelaas vinden bij de ecollar.

Veel trainers met een reputatie maken gebruik van een ecollar. Denkt u maar aan meervoudig wereldkampioen Ivan Balanabov, Bart Bellon, Tyler Muto, Cesar Millan, Joachim van Beek, Nini Drowaert, Larry Krohn, trainers van militaire en politiehonden. Dit zijn stuk voor stuk mensen die meedraaien op topniveau en hebben bewezen resultaten en bakken ervaring.

Lui?

Het is wel is zo dat de halsband voor sommige commando’s zeer snelle resultaten oplevert waar andere methodes er soms jaren over kunnen doen. Het is niet omdat wij snellere technieken gebruiken dat wij daarom lui zijn.

Tegenwoordig gebruiken chirurgen ook gebruik van nieuwe technieken zoals robots of andere materialen, zijn ze daarom lui? Ben ik lui omdat ik liever een e-mail stuur? Ben ik lui omdat ik de auto neem?

Eens je met een ecollar traint zal u merken dat je net meer tijd met jouw hond doorbrengt omdat je samen meer plezier beleeft, elkaar vertrouwt en u hem dus naar veel andere plaatsen zal meenemen wat hiervoor niet mogelijk was. Het is ook zo dat je een ecollar enkel kan gebruiken als de hond alles positief aangeleerd werd. Het is eigenlijk dubbel werk omdat we een niveau hoger schakelen

Veel honden hebben geen tijd

Wil ik er ook nog aan toevoegen dat vele honden geen tijd hebben. Zij krijgen een deadline en als ze tegen dan geen beter verdrag vertonen worden ze ingeslapen, dit is helaas de realiteit. Als wij goede resultaten verkrijgen in twee weken versus 6 maanden of zelfs nooit, en wij op die manier het leven van een hond kunnen redden gaan wij hiervoor.

Ik ben in het asiel meermaals geconfronteerd met twee gevallen die werden ingeslapen omdat medewerkers geen ‘tijd’ hadden om met de honden te werken, zij krijgen dus geen eerlijke kans maar een ecollar gebruiken is taboe.

7) Luisteren honden die getraind worden met een e-collar luisteren niet meer zonder?

Dit kan gebeuren maar is niet eigen aan de e-collar maar aan elk hulpmiddel en komt voornamelijk door een verkeerde training. Ook wanneer je enkel positief traint en de hond geen beloningen meer geeft, zullen ze na verloop van tijd ook niet meer luisteren, want het brengt toch niks op.

Bij de e-collar ligt dit aan verschillende redenen:

 1. De trainer doet de ecollar aan, gaat trainen en doet hem na de training onmiddellijk weer af. Tijdens de training duikt er een probleem op en wordt de e-collar opnieuw omgedaan om het probleem ‘op te lossen’ en doet hem erna weer af. De hond weet nu dat hij zich alleen moet gedragen als hij de halsband draagt.
 2. Sommige mensen gebruiken de afstandsbediening van hun ecollar op dezelfde manier als de afstandsbediening van de televisie. Als je een commando geeft en de bediening naar joyw hond richt en op de knop duwt zal hij al snel de associatie leggen tussen de beweging en/of dat ‘ding’ in uw hand en de stimulatie. Hij zal zich voortaan gedragen als u de afstandsbediening in uw handen heeft.
 3. Commando’s niet uitvoeren wanneer de hond de ecollar niet aangeeft. Stel dat je nog in training bent en de hond loopt in de tuin en je roept hem. Hij reageert niet op het commando en je denkt van ‘Ah, laat maar, hij heeft toch zijn ecollar niet aan’ en je zet niet door. Op dat moment zal de hond beseffen dat je alleen doorzet als hij de ecollar aan heeft.

Ecollar afbouwen

Net zoals de voedselbeloningen worden ook de stimulaties met de e-collar afgebouwd. Als je de commando’s juist traint en daar signalen aankoppelt met positieve bekrachtiging (belonen) zal je na verloop van tijd een betrouwbare hond hebben en heb je de ecollar niet meer nodig. Hij kan sneller afgebouwd worden in vergelijking met eender welk hulpmiddel.

Natuurlijk zijn honden geen robots en zal je af en toe een opfrissing moeten doen om ze scherp te houden. Hoewel we de eCollar waarschijnlijk niet moeten gebruiken raden wij wel aan om tijdens wandelingen de e-collar aan te houden als een extra vorm van veiligheid. Af en toe een kleine stimulatie gekoppeld met een beloning zorgt dan voor het onderhoud.

8) Zijn e-collars wreed en pijnlijk?

Ze zijn minder pijnlijk en veel zachter dan een halti, slipketting, sliptouw, u-lead of gentle leader. Bij e-collars gaat het om de perceptie. De meeste mensen hebben namelijk op een of andere manier al een negatieve ervaring gehad met elektriciteit.

Als kind heb je misschien de stroomdraad bij de paarden aangeraakt en was je daar even niet goed van. Als volwassene heb je misschien bij het vervangen van een lamp de basis aangeraakt waardoor je een schok hebt gekregen.

Of misschien heb je al eens een statische schok gekregen wanneer je aan het tanken was of een deurknop aanraakte. Zelfs als je geen van deze ervaringen hebt gehad, is de kans groot dat je in de krant gelezen hebt of op het nieuws gehoord dat er iemand gedood of serieus verwond is geraakt door elektrocutie.

Al deze ervaringen en verhalen geven je het idee dat electriciteit altijd zeer pijnlijk en gevaarlijk is. Nochtans zijn er in ons dagelijks veel toepassingen die op stroom werken maar daarom niet negatief zijn. Denk je maar aan een pacemaker.

Vele mensen zullen ongetwijfeld al naar fysiotherapie geweest zijn en daar een soort van spierstimulatie gekregen hebben (EMS). Dit is een goed voorbeeld hoe een e-collar werkt. Net zoals een e-collar, kan ook tijdens de therapie de stimulatie verhoogd worden zodat het pijnlijk is, het kan ook lager gezet worden zodat het onaangenaam is, of het kan zo laag gezet worden dat het een aangenaam gevoel teweegbrengt.

De ecollar laten wij altijd eerst voelen aan de klant, als wij de ecollar voor de eerste keer introduceren zijn zij bang om de halsband aan te raken en trekken ze hun handen weg. Niets heeft ze voorbereid op de electrische stimulatie van een moderne e collar.

Ze stellen zich voor dat ze een shock gaan krijgen waar ze enkele dagen niet goed van gaan zijn. Als wij dan op de knop duwen en de levels verhogen kunnen de mensen het in de helft van de gevallen niet voelen, de andere helft is verrast hoe laag de sensatie is.

De meeste mensen beschrijven het als een ‘tinteling’, kinderen beginnen te giechelen als ze het voelen. Dat is het niveau waar de hond het voor het eerst voelt en waar onze training voornamelijk over gaat.

In deze blog geef ik nog een vergelijking met een gentle leader.

9)Worden er bij een trainingshalsband altijd lage stimulaties gebruikt?

Neen, de teletac wordt niet altijd op lage stimulaties gebuikt. Het is belangrijk om te weten dat iedereen een verschillende gevoeligheid heeft. Zo heb ik een hond die gaat zwemmen zelfs als het water ijskoud is terwijl mijn andere hond er zelf nog niet aan denkt om in de buurt te komen. Dit is ook zo bij een ecollar.

Vooraleer een training start wordt de elektronische halsband eerst op de eigenaar zelf getest zodat zij voelen over wat het eigenlijk gaat. Wij stellen vast dat sommige mensen het al voelen op niveau 5, anderen gaan tot niveau 40 vooraleer ze voor de eerste keer iets voelen.

Net zoals mensen heb je ook harde en zachte honden. Terriers zijn bijvoorbeeld zeer gevoelig voor de stimulatie en hun werkniveau is zo laag dat de gemiddelde mens dit nooit kan voelen. De oertypes zoals Huskies en Malamutes werken meestal iets hoger.

Een ander belangrijk punt is dat het werkniveau (het voelen van een prikkel) wordt bepaald zonder afleidingen. Wanneer er op nieuwe plaatsen wordt getraind of wanneer de hond zeer opgewonden of geïnteresseerd is in een afleiding zal hij het werkniveau niet eens voelen en moet het dus verhoogd worden. Net zoals ik rustig met jou praat op een kantoor maar luider zal moeten spreken in een discotheek.

Ook zijn er heel koppige honden bij die altijd de voordelen tegen de nadelen gaan opwegen. Als ze weten dat een konijn najagen een consequentie brengt op niveau 5 zal hij dat er waarschijnlijk graag bijnemen. Soms moeten we de ecollar hoger zetten zodat de hond niet met gaat gokken met zijn kansen.

Je kan dit vergelijken met een snelheidsovertreding. Als ik 180km/h rijd op de autosnelweg en ik krijg enkel een berisping of een boete van 5 euro, zal dit er niet voor zorgen dat mijn gedrag stopt. Wanneer de consequentie om een bank te overvallen een boete is van van 100 euro, zullen er dagelijks veel banken worden overvallen. De consequentie moet dus hoger zijn en hangt af van de persoon. Ook bij de honden is dit zo.

Meestal zijn de niveaus zo laag dat honden ze in de realiteit gemakkelijk kunnen negeren. Al zal dit niet het geval zijn omdat je jouw hond zo zal trainen dat hij de indruk heeft dat je controle hebt over zijn acties, ook als op langere afstanden.

10) Zal de e-collar de band met mijn hond beïnvloeden?

Dit is waar, hetzij op een positieve manier. Als je correct met een ecollar traint zal dit jouw band met de hond enorm verbeteren. Voor sommige honden is een eCollar zeker niet nodig voor een kwalitatieve relatie, maar bij velen kan het alleen maar helpen. Er wordt vaak beweerd dat een E-collar zorgt voor een relatie gebaseerd op angst,dit is een leugen.

Leibanden zijn veel populairder om conflictrelaties op te bouwen. De leiband zorgt dat je eventuele frustraties en angsten overbrengt op de hond, het werkt als een telegeleider van emoties. Als je een correctie met een leiband geeft, weet de hond precies waar dit vandaan komt. Er zijn veel incidenten gebeurd waarbij politiehonden met een zeer hoge drift bij een correctie de eigenaar beten.

Bij eCollar trainingen gebruiken we de leiband alleen om de hond in de gewenste positite te begeleiden terwijl de eCollar voor druk zorgt. Er is dus geen conflict tussen hond en eigenaar.

11) Ik heb een angstige of agressieve hond, zal mijn hond door de ecollar niet angstiger of agressiever worden?

De e-collar is net een succesvol hulpmiddel voor angstige of agressieve honden om ze meer zelfvertrouwen te geven. Laat ons stellen dat we een hond hebben die zeer angstig is en andere honden wil vermijden als ze op straat lopen. De meeste mensen veronderstellen dat wij de directe aanpak nemen door een e-collar aan te doen en hem dwingen om de andere hond te ontmoeten en corrigeren als hij dit niet doet. Dit is absoluut niet wat we willen doen.

Wat wij doen is de e-collar gebruiken om bijvoorbeeld een ‘voet’ commando aan te leren. We leren hem dat ‘voet’ betekent dat hij aan onze linkerkant moet komen en met ons mee moet wandelen.

Als we iets tegenkomen wat hem nerveus maakt respecteren we de drempel en kijken we op welke afstand we comfortabel kunnen werken. We leren de hond dat hij gewoon met ons moet meelopen zonder zich zorgen te moeten maken over iets anders, het maakt niet uit van wat je bang bent, loop gewoon met ons mee.

Honden kunnen niet zoals ons aan meerdere dingen tegelijk denken, dus door gehoorzaamheid te vragen geven we de hond niet veel ruimte om zich te concentreren op andere dingen die hem net angstiger maken.

Na een tijdje zal de hond ontdekken dat hij niet weg hoeft te lopen of agressief hoeft zijn en dat de wereld hierdoor niet op zijn kop valt of er iets eng met hem gebeurd is en het baasje kan vertrouwen. We zien hierin vrij snel een drastische verhoging in het zelfvertrouwen en kunnen dan weer voedsel gebruiken om de angst tegen te trainen wat voorheen niet mogelijk was.

Zoals we besproken hebben is het wél mogelijk dat honden angstiger of agressiever worden door een ecollar, dit kan komen door:

 • Angstig omdat de hond niet weet van waar de stimulatie komt en niet geleerd is hoe ze dit kunnen uitschakelen
 • Agressiever omdat de hond bijvoorbeeld de verkeerde associatie maakt. Vb. Hond valt uit en baasje corrigeert met ecollar. Nu kan de hond denken dat het de andere hond is die de stimulatie heeft veroorzaakt.

12) Waarom een e-collar gebruiken als je hetzelfde kan verwezenlijken zonder?

Elke hond is een individu en elke eigenaar of trainer definieert succes of mislukking op zijn eigen manier.

Er zijn trainers die beweren dat ze een hond perfect kunnen trainen zonder ecollar en problemen zoals agressie en angst effectief kunnen oplossen. Als je dan naar de resultaten kijkt zien wij vaak iets anders dan wat wij definiëren als oplossen.

Sommige van deze trainers zullen de hond bijvoorbeeld medicatie toedienen of hem afleiden zodat ze steeds andere honden of prikkels vermijden en op die manier niet meer agressief of angstig reageert. Als dit is wat de klant wil en gelukkig maakt, is dit goed voor ons.

Wat men dus in alle eerlijkheid kan zeggen is: ‘Gebaseerd op de resultaten die ik verwacht te bereiken met mijn hond, verkies ik ervoor om wel of niet te trainen met de ecollar’.

Voor de resultaten waarvoor wij voor onze honden en eigenaren op zoek zijn, vinden wij de ecollar een onmisbaar hulpmiddel. Er zullen nooit dezelfde resultaten bereikt worden zonder de ecollar wat op zich ook geen probleem hoeft te zijn.

De aquarium

Onlangs heb ik een discussie gehad met een bekende gedragstherapeut die me vertelde dat hij dit nooit zou gebruiken, hij heeft het niet nodig. Wij trainen heel wat klanten van hem en zijn advies is: Ga de prikkels uit de weg, vermijd de situaties en wees blij met wat je wel hebt.

Toen ik hem erover aansprak dat mensen een hond willen die ze overal mee naartoe willen nemen en dat dit niet realistisch is kreeg ik dit antwoord:

Dit is net hetzelfde als al de trainers die ons willen laten geloven dat we zelf orca’s en dolfijnen kunnen trainen met een clicker en een visje, waarom onze honden dan niet? Wel, de reden is de aquarium. De dieren worden hongerig gehouden en worden afgeschermd van alle afleidingen. Is dit wat we willen bereiken? Ik allezins niet.

Afbeeldingsresultaat voor orca sea world parking

13) Kan je door een positieve training probleemgedrag stoppen?

Er wordt vaak verteld dat probleemgedrag wat het leven van anderen in gevaar brengt, kan opgelost worden met alleen positieve technieken. Dit is een leugen als het aankomt op een hond met hoge driften. Zelfs bij een hond met medium driften zal deze aanpak weinig betrouwbare resultaten opleveren.

Onlangs las ik dit op een website dit:

Jeroen: “Mijn hond jaagt op katten. Hij heeft zelfs een keer een kat gegrepen en zwaar verwond. Omdat ik iets aan dat gedrag wilde doen heb ik een kynologisch gedragstherapeut ingeschakeld. Deze vertelde dat een stroombandtraining de enige manier is om dit hardnekkige probleem aan te pakken. Dat voelde voor mij niet goed. Ik ben toen op zoek gegaan naar een therapeut met een beloningsgerichte aanpak waar ik me beter bij voelde.”

Het gaat hier om een hond die in het verleden al een kat heeft gegrepen en zwaar verwond heeft. Als hij een terrier in huis heeft is de kans groot dat dit zelfbelonend is en dus inderdaad een hardnekkig probleem is dat gisteren al opgelost zou moeten worden.

Je kan werken met verschillende methodes zoals de hond afleiden met iets leuk om zich niet meer in te laten met het slecht gedrag. Afgezien van de praktische kant, maakt dit de veronderstelling dat honden dom zijn, en dat zijn ze niet.

Een hond kan zelf wel uitmaken wat meer belonend is voor hem, wat u er ook van denkt. Als een kat achternazitten meer fun betekent dan een stukje kaas of een chuckit ball, kan u beter maar iets zoeken dat nog meer fun is dan een kat achternazitten. Tenzij u natuurlijk graag met een kat op zak loopt, is een e-collar waarschijnlijk de betere optie om dit te trainen.

Al heb ik natuurlijk respect voor ieder zijn mening en kan een positieve aanpak bij sommige honden wel degelijk helpen.

Maar laat ons nu stellen dat de exacte zelfde resultaten kunnen bereikt worden door positieve training in 6 maanden versus een e-collar training van maximaal 2 weken in het voorbeeld van de kat.

Dan kan u zich nog steeds de vraag stellen of u het leven van uw hond of kat op het spel wil zetten voor die extra periode van 5 maanden. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarbij de hond de kat ernstig verwond of omgekeerd. De grootste beloning in mijn inziens is dat jouw hond of kat nog steeds leeft of alle ledematen nog intact zijn.

Afbeeldingsresultaat voor dog attacks cat

14) Wat zijn de nadelen van e-collars?

Ik hoop dat je door deze blog en door de andere blogs inziet dat de ecollar onverstandig gebruiken niet zonder gevaar is. Er zijn wel degelijk nadelen verbonden aan de ecollar.

Technische kant

 • Door gebrek aan juiste instructies worden er veel fouten gemaakt die een negatieve inpak kunnen hebben op de hond. De honden kunnen angstig of agressief worden.
 • Er is veel rommel op de markt.
 • Ze zijn redelijk duur, voor een goede eCollar ben je al snel 250 euro kwijt.
 • Ze werken met batterijen en kunnen soms vergeten opgeladen of ingeschakeld worden door gebruikers.
 • Er is een bepaalde leercurve die je moet doorlopen. Je moet een goede timing hebben om de ecollar goed aan te leren.

Gebruik

 1. De velcro hond: Na een klein beetje werk heb je een hond die tijdens de wandelingen de eigenaar niet meer wil verlaten. Slechte training door trainers die denken dat ze een mirakel verricht hebben maar in de realiteit te hoog gestimuleerd hebben. Bouw dus de training langzaam op.
 2. Hond lijkt gedemotiveerd: Hou de trainingssessies kort (4x 10min) en ga niet trainen als een robot maar zorg altijd dat het leuk blijft voor de hond en hou hem gemotiveerd met voedsel, spel of affectie. Een goede balans van positieve en negatieve motivatie in de training gebruiken is essentieel.
 3. Hond wordt gestimuleerd en loopt de andere kant uit: De hond is verward over hoe hij de stimulatie uit zet. De training werd overhaast en nu betalen de hond en eigenaar de prijs. Er moet dus veel meer tijd gestoken in de training en meer met de leiband gewerkt worden.