Training met een teletac, e-collar of trainingshalsband, de andere kant van het verhaal

EXCUSES DEZE TEKST IN NOG IN OPMAAK

Training met een trainingshalsband of teletac. De andere kant van het verhaal.

Vanuit mijn passie voor eCollar trainingen en de ongelofelijke resultaten die ze mij en anderen gebracht hebben wil ik graag deze blog schrijven om mensen te informeren over de andere kant van het verhaal. De positieve kant.

Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Ook in hondentraining zijn er altijd meerdere methodes om tot de gewenste resultaten te komen. Als ik een boodschap wil overbrengen kan ik een brief schrijven en hem posten zodat de ontvanger hem binnen enkele dagen ontvangt of ik kan hem emailen zodat hij binnen enkele seconden binnenkomt. Geen enkele is goed of slecht, beide manieren zullen mijn boodschap overbrengen maar moderne email technologie zal efficiënter zijn.

De trainingshalsband of teletac is zo een modernere en snellere methode die in onze snel draaiende maatschappij zijn nut heeft bewezen voor de meeste gezinnen en voor de meeste honden om tot de gewenste resultaten te komen omdat het makkelijk te gebruiken, zacht is voor honden en hierdoor goed op reageren en honden hierdoor heel snel getraind kunnen worden.

Het is niet zo dat de trainingshalsband alleen moet gebruikt worden als ‘laatste redmiddel’. De teletac zorgt voor veiligheid bij honden die losgelaten worden en zorgt voor een betrouwbare hond. Een hond die niet onmiddellijk terugkomt is een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving en kan zware gevolgen hebben.
Neemt u de krant er even bij, elke week kan u daar lezen over aanvallen van loslopende honden. Wij zijn dus voorstanders om de elektronische halsband te gebruiken voordat er problemen ontstaan.

Een andere uitdaging ligt erin om mensen duidelijk te maken dat de dagen van de oude ‘shock’ technologie lang achter ons ligt en er dus geen sprake meer is van een stroomstootband. De moderne elektronische halsband helpt honden sneller leren, hun vrijheid terug te krijgen en geeft de eigenaar een goede gemoedsrust en zelfvertrouwen.

Wat zeggen de critici over de teletac of trainingshalsband?

Tegenstanders hebben vaak nog nooit met een trainingshalsband gewerkt, maar komen wel snel aangelopen met foutieve veronderstellingen, weinig zeggende onderzoeken en sturen fabels de wereld in die de trainingshalsbanden in een slecht daglicht plaatsen.

Zij beseffen of willen niet beseffen hoeveel honden en hun baasjes hierdoor een beter leven gekregen hebben die bij andere visies al geklasseerd werden als een verloren zaak.

Er worden videos gemaakt die het gebruik van de teletac barbaars voorstellen, om te tonen – hoe wij dierenbeulen – de teletac altijd op de hoogste stand zetten om de hond eens een lesje te leren.
Dat is absoluut niet de manier waarop wij de elektronische halsband in de meeste gevallen gebruiken.

Wij koppelen altijd een bepaald gedrag aan de stimulatie. We leren de hond iets doen als ze de stimulatie voelen in plaats van te stoppen met iets te doen. Veel mensen veronderstellen dat wij de teletac alleen gebruiken om een gedrag te straffen. Dit is wel een groot verschil. Toch gebruikt 95 procent van de ongeschoolde trainers de teletac nog steeds op deze manier. Als je de E-collar gebruikt om te leren wat hij dan wel in de plaats kan doen, zal je ook een betere relatie hebben.

We kunnen dus stellen dat de meeste redenen die worden ingeroepen komen door een verkeerd gebruik, van horen zeggen of door een ongeschoolde trainer die vastzit in de technieken van de jaren 60.
Het is ook gemakkelijk om ontelbare voorbeelden te vinden van de positieve effecten die hedendaagse ecollar trainingen teweeg kunnen brengen.

Het is natuurlijk waar – en ik begrijp dat dit vele mensen terecht zorgen baart – dat de elektrische halsband meer potentieel heeft om misbruikt te worden (alhoewel de praktijk ons leert dat gebruikers net voorzichtiger zijn).Het kan in handen van een psychopaat als marteltuig gebruikt worden al geldt dit voor alle hulpmiddelen zoals slipkettingen, ‘gentle’ leaders en gewone halsbanden.

Als ik een hamer en zaag aan Jan geef zal hij er misschien een mooie tafel maken, als ik diezelfde hamer en zaag aan Dirk geef kan hij de tafel ermee afbreken waarmee ik wil zeggen dat de tool niet het probleem is maar de persoon erachter.

Wanneer werd de teletac uitgevonden en welke techniek werd hier toegepast?

De traditionele e-collars uit de vorige eeuw waren uitgerust met maximaal 3 standen die u gerust mag interpreteren als hoog, zeer hoog en ultra hoog. De shock collar had zijn naam niet gestolen en werkte door een schok te geven die de neuronen activeerden en zo een pijn veroorzaakten, vandaar dat vele mensen nog spreken over een shock collar.

Techniek uit de vorige eeuw

Het concept om gedragsproblemen via ‘avoidance training’ aan te pakken is simpel. We creëren een negatieve ervaring wanneer de hond zich inlaat met een voorwerp, dier of plaats die hem schade kunnen berokkenen.

Het is klassieke conditionering waarbij we geen commando geven maar dus gewoon een simpele associatie maken. Als dit correct gedaan wordt mag de hond de straf nooit met de eigenaar of trainer associeren.

Aversietraining

In gebieden waar er bijvoorbeeld veel slangen zitten word er een slang in een kooi geplaatst en wanneer de hond daarin interesse vertoont word hij met een hoge stand gestimuleerd. U kan al raden dat de hond een zeer negatieve associatie legt met slangen en liever eieren voor zijn geld kiest door de andere kant op te lopen als hij nog eens een slang tegenkomt.

Gevaren

Hoewel de training wel degelijk het leven van ontelbare honden heeft gered, zijn er ook gevaren bij deze aanpak.
Zo kan de hond bijvoorbeeld een verkeerde associatie leggen als de timing niet goed zit en hij dus net naar iets anders aan het kijken was wanneer de shock werd toegediend.

Als u eraan denkt om deze techniek te gebruiken om ervoor te zorgen dat een hond stopt met eten te stelen uit de vuilnisbak, denk dan twee keer na omdat hij misschien nooit meer in een kamer komt waar een vuilnisbak staat. Er worden dan gewoon nieuwe problemen gecreëerd.

Er kopen ook veel mensen een teletac uit de winkel om hun agressieve hond eens een lesje te leren en stimuleren hem als hij reageert op een andere hond. Als u dit zomaar in de buurt van andere mensen of honden doet begrijpt hij niet wat er aan de hand is wat een paniekbijt kan veroorzaken en het probleem erger maakt. Deze gevallen van verkeerd gebruikt zien we dan ook regelmatig terugkomen in de asielen waardoor ecollars een slechte naam krijgen.

Inhumaan?

De aversiemethode wordt door vele mensen gezien als inhumaan. Het blijft de vraag of enkele seconden van ongemak of zelfs pijn soms niet beter is dan een vreselijke dood te moeten sterven. Als u een boerderij heeft waar uw hond vrij rondloopt en steeds het vee aanvalt of paarden lastig valt die hem een dodelijke schop kunnen geven kan dit een snelle en effectieve oplossing zijn om dit gedrag te stoppen.

Ook in het geval van de slang kan dit gerechtvaardigd worden en zal dit op de lange termijn waarschijnlijk het leven redden van een hond.

Wat is het verschil met de nieuwe generatie elektronische halsbanden en trainingstechnieken?

Net zoals onze computers en smartphones is ook hondentraining de voorbije jaren geëvolueerd.
Vroeger was het trainen van een hond met een ecollar zonder hem door een pijnlijk proces of enorme hoeveelheden stress te laten gaan zeer moeilijk.

Tegenwoordig zijn de nieuwe ecollars uitgerust met spierstimulatie technologie die gebruikt worden in fysiotherapie voor vele doeleinden. Het gebruik van deze technologie heeft een kalmerend effect op de hond als er lage stimulaties worden gebruikt.

Bij nieuwere banden kwamen ook betere trainingsmethoden en het moderne eCollar systeem werd geboren die het mogelijk maakt om in enkele weken tijd een hond te trainen zonder dat hij signalen van stress, onderdanigheid of angst vertoont. Dit door stimulaties te gebruiken die de hond amper voelt, maar toch voldoende zijn om vervelend te zijn. We leren de hond om te gaan met deze impulsen en zorgen hierdoor dat hij de juiste keuze maakt en dus betrouwbaar wordt.

De e-collar wordt gebruikt om de aandacht bij ons te houden in situaties waar veel afleidingen zijn. Het filtert als het ware de afleidingen. Het zijn zeer effectieve hulpmiddelen om het gedrag van een hond te vormen met ongelofelijke precisie en laten ons toe de communicatie te verlengen, verder dan een leiband, clickers, voedsel en speelgoed. De term shock collar is dus anno 2015 niet meer juist.

Techniek

Zonder in detail te gaan starten wij de conditionering door het zoeken van het zogenaamde ‘werkniveau’.
Dit is het niveau waar de hond een prikkel voor de eerste keer voelt. Er zijn vele signalen waaraan wij kunnen zien of de hond het voelt. De meest voorkomende zijn dat de hond neerzit en krabt alsof hij net gebeten werd door een vlo, een oortje die beweegt, naar een andere plaats gaat of onmiddellijk naar de grond kijkt.Eens we het werkniveau bepaald hebben leren we hem een gedrag koppelen aan de stimulatie, en daar gebeuren veel fouten. Vele eigenaren plaatsen simpel een stroomband rond de nek en beginnen op knopjes te drukken wanneer de hond iets doet wat ze niet leuk vinden. Mensen denken dat de hond zomaar snapt wat zij bedoelen maar de hond begrijpt hier niks van. Deze straffende en non-communicatieve aanpak leert de hond niets. Uit frustratie worden de standen hoger gezet en beginnen de problemen.

Elk nieuw gedrag leren wij aan door middel van markertraining (clicker). Eens de hond snapt wat van hem verwacht wordt, leren wij hem om dat gedrag te generaliseren op nieuwe plaatsen en bij nieuwe afleidingen met de ecollar. Het concept is dat wij de hond het commando geven en tegelijkertijd de eCollar gebruiken om een prikkel te geven en hem met de leiband in het correcte gedrag begeleiden. Als de hond in de gewenste positie of plaats is stopt de prikkel en wordt gevolgd door een beloning. Dit is een dubbele beloning.

Door de conditionering leert hij dat de sensatie een ‘slecht’ gedrag betekent en leert om de stimulatie stop te zetten door het ‘juiste’ gedrag te vertonen wat goed is voor hem want hij wordt er steeds voor beloond.

Een groot deel van onze training houdt in dat we deze procedure koppelen met een beloning. Honden doen, net zoals wij, dingen om twee redenen: Ze willen leuke dingen krijgen en onaangename dingen vermijden. Naast het feit dat de e-collar duidelijk is voor de hond, is dit 1 van de redenen waarom deze methode zo snel werkt.

De negatieve bekrachtiging van de eCollar gevolgd door een positieve bekrachting creeert een gedrag. Door de conditionering zal de hond de vervelende stimulatie associeren met iets leuk. Als we later de E-collar gebruiken om te corrigeren zal de hond onmiddellijk stoppen met het ongewenst gedrag en het gewenste gedrag vertonen omdat dit toch nog steeds iets opbrengt.

De eerste paar keren zal de hond waarschijnlijk de stimulatie niet goed begrijpen maar hij zal snel leren. Dit is hetzelfde principe als de conditionering van een clicker. De eerste keer dat u clickt zal uw hond waarschijnlijk schrikken van het geluid en verward zijn maar zal snel leren dat een click iets goed oplevert.

 

Wij gebruiken ecollars van E-collar technologies maar de meest bekende trainingshalsbanden zijn deze van Dogtra.

Gehoorzamen honden die getraind worden met een teletac uit angst?

Dit is zo op een filosofisch niveau en hangt af van het temperament van de hond. Sommige honden zijn inderdaad gehoorzaam omdat zij bang zijn voor de consequenties van ongehoorzaamheid. Net zoals wij niet door een rood licht rijden omdat we schrik hebben voor de gevolgen.

Dit heeft geen enkele invloed op de hond zijn persoonlijkheid, drift, gemoedstoestand of motivatie maar enkel op zijn gehoorzaamheid. Omdat wij verkeerslichten respecteren betekent dit niet dat wij ineens veranderen in angsthazen voor alles en iedereen.

Over het algemeen heeft angst zeer weinig te maken met een teletac – integendeel – hij wordt vaak gebruikt om een hond minder angstig te maken door het zelfvertrouwen op te bouwen. De meeste honden met ecollar training worden gewoon aan een levensstijl die hun meer vrijheid geeft, wat hun veel gelukkiger maakt. Goede afspraken maken goede vrienden.

Het is zo dat ook pure positieve trainers gebruik maken van angst om een hond gedrag aan te leren zoals Ian Dunbar. U kan doorspoelen naar 1m20sec. Hij vertelt dat ‘angst’ ooit het leven van uw hond kan redden.

Gaan e-collars in tegen de wetenschappelijke onderbouwde inzichten voor het trainen van een hond?

Er zijn vele meningen omtrent het opvoeden van een hond en iedereen is er natuurlijk van overtuigd dat zijn methode beter is dan de andere. Zo komt het vaak ter sprake dat elektrische halsbanden ingaan tegen wetenschappelijke studies die beweren dat ze niet effectief zijn of zelfs niet werken. Het probleem met deze gepubliceerde studies is dat ze zeer gebrekkig, zeer bevooroordeeld of zelfs totaal onjuist zijn.

De onderzoeken stellen dat :

 • Positieve technieken effectiever zijn om gedrag aan te leren, wat logisch is, en wij ook doen. Alleen houden zij geen rekening met competitieve factoren (afleidingen) die in realiteit altijd aanwezig zijn.
 • De handleidingen van de fabrikanten vaak de wensen over laten, eigenaren de handleiding niet altijd lezen, en zelfs als ze het lezen, het niet correct kunnen toepassen en het daarom een goed idee is om de vrije verkoop tegen te gaan.
 • Er verhoogde cortisolwaardes (stress) werden teruggevonden bij het trainen met een e-collar in vergelijking met alleen positieve technieken waar de hond vooral bezig was met zijn omgeving.
  Teveel stress stopt het leerproces, maar wat gezonde stress is normaal en wenselijk. Een dier dat stress heeft probeert zich aan te passen aan een gewijzigde situatie in de omgeving. Bij een gezonde hoeveelheid stress eis je van het lichaam dat het zich aanpast om de situatie beter aan te kunnen en om het beste uit jezelf te halen, dat is niet perse negatief.

De tegenstanders verwijzen vaak naar deze studie uit de UK om een ban te vragen op de e-collar. Een collega heeft uitleg aan DEFRA over de resultaten van het onderzoek betreffende de training met e-collars en kreeg volgend antwoord terug:

“While research showed no evidence that e-collars cause long-term harm to dog welfare when used appropriately, Defra wants to ensure electric dog collars are used properly and manufactured to a high standard.
We will work with the Electronic Collar Manufacturers Association to draw up guidance for dog owners and trainers advising how to use e-collars properly and to develop a manufacturers’ charter to make sure any e-collars on sale are made to high standards.
A ban on e-collars could not be justified because the research provided no evidence that e-collars pose a significant risk to dog welfare. For a ban to be introduced there would have to be evidence showing they were harmful to the long-term welfare of dogs”

Er is dus nooit aangetoond dat e-collars een risico vormen voor het welzijn van een hond. Er worden heel veel studies gepubliceerd voor hetzelfde onderwerp die allemaal haaks op elkaar staan.

Zo kan je bijvoorbeeld in deze universitaire studie lezen dat de teletac de meest effectieve tool is en zorgt voor het minste stress in vergelijking met negatieve straf (beloning onthouden) wat geen leereffect gaf en meer stresserend was voor de honden die in de studie gebruikt werden.

Tenslotte, of een ecollar training ingaat tegen de wetenschap lijkt volgens deze basisprincipes van operante conditionering niet:

Gedrag wordt dus aangeleerd door positieve en negatieve bekrachtiging en positieve en negatieve straf. E-collars, snoep, affectie, stemcorrecties, speelgoed, stem en zoveel andere componenten vallen volledig onder de noemer ‘wetenschappelijk’.

Geen enkele van deze vier pijlers is beter of slechter. Elke hond moet behandeld worden als een individu. Trainers die beweren dat ze alleen trainen met een deel van deze vier peilers zijn eigenlijk de trainers die de wetenschap aan hun laars lappen om politiek correct te zijn.
Deze denkwijze wordt zelf doorgetrokken in asielen, want het staat natuurlijk zoveel mooier op papier om te zeggen dat er enkel getraind wordt met beloning.
Helaas, de meeste honden met gedragsproblemen die u daar terug kan vinden worden niet geholpen door deze aanpak en zitten soms jaren in hun hok. Als de positieve methode faalt is euthanasie plan B. Ik noem dit niet positief maar moord.

Kunnen E-collars brandwonden veroorzaken op de huid?

De hardnekkstige mythe die er bestaat over e-collars is dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Het is zo dat de milliamperes van de stroomband kunnen simpelweg nooit genoeg warmte kunnen produceren om weefselschade op te lopen. Kijkt u hieronder voor een vergelijking.

teletac

Vergelijking e-Collar met andere apparaten die bij mens en dier gebruikt wordt.

Natuurlijk circuleren er foto’s op internet waarop wel degelijk te zien is dat de e-collars of blafbanden schade hebben aangericht aan de hond. Laten we dus eens kijken naar het echte probleem wat kan voorkomen wat mensen onterecht als een ‘brandwonde’ bestempelen. Er zijn twee oorzaken:

 • De E-collar wordt niet correct gedragen. Hij kan te los zitten waardoor hij gemakkelijk rond het hoofd van de hond draait of verticaal wanneer de hond zijn hoofd zakt waardoor de wrijving schade veroorzaakt.
 • Hij kan ook te strak zitten waardoor de contactpunten de bloedsomloop zullen beperken wat voor schade zorgt op het onderliggend weefsel.
 • De meest voorkomende reden waarom er zoveel schade wordt aangericht komt door het niet respecteren van de draagtijd (8 a 10u op een dag). De foto’s die op internet circuleren komt omdat de halsband te lang gedragen werd. Dit gaat niet over uren of dagen maar meestal over weken en maanden. We praten dus over verwaarlozing waar de blafbanden zelden of nooit worden afgenomen voor jaren. Hetzelfde zien we met kettingen, slipbanden of een stuk touw waarbij mensen geen aandacht hebben voor het losser maken van de halsband wanneer de hond ouder wordt. dragen.

Oplossing: Om deze probleem te voorkomen is het aangeraden om tijdens de training die ongeveer 4 weken duurt, de halsband elke 2 a 3 uur te draaien op een andere plaats, en er altijd rekening met te houden welk huidtype uw hond heeft. Sommige honden hebben geen problemen om de halsband een volledige dag te dragen terwijl andere honden al tekenen van roodheid laten zien na 3 uren.
Er zijn sinds kort ook comfort pads op de markt die dit probleem verhelpen en waardoor de halsband een volledige dag gedragen kan worden.

Maken landen die de ecollar verbieden maken de enige juiste en wijze beslissing?

Worden Ecollars gebruikt door onervaren trainers die enkel hiermee kunnen trainen?

Het is heel zeldzaam dat trainers geen andere methodes of hulpmiddelen kennen om een hond te trainen. De meeste hebben geëxperimenteerd op veel andere manieren vooraleer ze soelaas vinden bij de ecollar.

Het is is zo dat de halsband voor sommige commando’s (terugroepen en voet) zeer snelle resultaten oplevert waar andere methodes er soms jaren over kunnen doen. Het is niet omdat wij snellere technieken gebruiken dat wij daarom lui zijn.
Het is hetzelfde als zeggen dat auto’s alleen door luie mensen worden gebruikt. Als u graag elke dag 50km naar uw werk wil stappen moet u dat doen, maar heb ook respect voor de mensen die dit niet doen. Ook over de auto kan u nadelen bedenken, toch is het soms veel beter dan te voet te gaan.

Eens u met een ecollar traint zal u merken dat uw net meer tijd met uw hond doorbrengt omdat u samen meer plezier beleeft, elkaar vertrouwt en u hem dus naar veel andere plaatsen zal meenemen wat hiervoor niet mogelijk was.

Wil ik er ook nog aan toevoegen dat vele honden geen tijd hebben. Zij krijgen een deadline en als ze tegen dan geen beter verdrag vertonen worden ze ingeslapen, dit is helaas de realiteit. Als wij goede resultaten verkrijgen in twee weken versus 6 maanden of zelfs nooit, en wij op die manier het leven van een hond kunnen redden gaan wij hiervoor. Onlangs ben ik nog in het asiel geconfronteerdmet twee gevallen die werden ingeslapen omdat medewerkers geen ‘tijd’ hadden om met de honden te werken, zij krijgen dus geen eerlijke kans.

Luisteren honden die getraind worden met een e-collar luisteren niet meer zonder?

Dit kan gebeuren maar is niet eigen aan de e-collar maar aan elk hulpmiddel en komt voornamelijk door een verkeerde training. Bij de e-collar ligt dit aan verschillende redenen:

De trainer doet de ecollar aan, gaat trainen en doet hem na de training onmiddellijk weer af
Tijdens de training duikt er een probleem op en wordt de e-collar omgedaan om het probleem ‘op te lossen’ en doet hem erna weer af. De hond weet nu dat hij zich alleen moet gedragen als hij de halsband draagt.
Sommige mensen gebruiken hun afstandsbediening van hun ecollar op dezelfde manier als de afstandsbediening van de televisie. Als u een commando geeft en de remote naar uw hond richt en op de knop duwt zal hij al snel de associatie leggen tussen de beweging en/of dat ‘ding’ in uw hand en de stimulatie. Hij zal zich voortaan gedragen als u de afstandsbediening in uw handen heeft.

Net zoals de voedselbeloningen worden ook de stimulaties met de e-collar afgebouwd. Als u de commando’s juist traint en daar signalen aankoppelt met positieve bekrachtiging (belonen) zal u na verloop van tijd een betrouwbare hond hebben en heeft u de ecollar niet meer nodig. Hij kan sneller afgebouwd worden in vergelijking met eender welk hulpmiddel.

Natuurlijk zijn honden geen robots en zal u af en toe een opfrissing moeten doen om ze scherp te houden al is dit bij elk type van training zo. Hoewel we de eCollar waarschijnlijk niet moeten gebruiken raden wij wel aan om tijdens wandelingen de e-collar aan te houden als een extra vorm van veiligheid. Af en toe een kleine stimulatie gekoppeld met een beloning zorgt dan voor het onderhoud.

Zijn e-collars wreed en pijnlijk?

Ze zijn minder pijnlijk en veel zachter dan een halti, u-lead of gentle leader. Bij e-collars gaat het om de perceptie. De meeste mensen hebben namelijk op een of andere manier al een negatieve ervaring gehad met elektriciteit. Als kind heeft u misschien de stroomdraad bij de paardjes aangeraakt en was u daar even niet goed van. Als volwassene heeft u misschien bij het vervangen van een lamp de basis aangeraakt waardoor u een schok heeft gekregen. Of misschien heeft u al eens een statische schok gekregen wanneer u aan het tanken was of een deurknop aanraakte. Zelfs als u geen van deze ervaringen heeft gehad, is de kans groot dat u in de krant gelezen hebt of op het nieuws gehoord dat er iemand gedood of serieus verwond is geraakt door elektrocutie.

Al deze ervaringen en verhalen geven u het idee dat electriciteit altijd zeer pijnlijk en gevaarlijk is. Maar niets heeft u voorbereid op de electrische stimulatie van een moderne e collar.

Vele mensen zullen ongetwijfeld al naar fysiotherapie geweest zijn en daar een soort van spierstimulatie gekregen hebben (EMS). Dit is een goed voorbeeld hoe een e-collar werkt. Net zoals een e-collar, kan ook tijdens de therapie de stimulatie verhoogd worden zodat het pijnlijk is, het kan ook lager gezet worden zodat het onaangenaam is, of het kan zo laag gezet worden dat het een aangenaam gevoel teweegbrengt.

Als wij de e collar voor de eerste keer introduceren aan een klant zijn zij bang om de halsband aan te raken en trekken ze hun handen weg. Ze stellen zich voor dat ze een shock gaan krijgen waar ze enkele dagen niet goed van gaan zijn. Als wij dan op de knop duwen en de levels verhogen kunnen de mensen het in de helft van de gevallen niet voelen, de andere helft is verrast hoe laag de sensatie is. De meeste mensen beschrijven het als een ‘tinteling’, kinderen beginnen te giechelen als ze het voelen. Dat is het niveau waar de hond het voor het eerst voelt en waar onze training voornamelijk over gaat.

 

Zal de e-collar de band met mijn hond beïnvloeden?

Dit is waar, hetzij op een positieve manier. Als u correct met een ecollar traint zal dit uw band met de hond enorm verbeteren. Voor sommige honden is een eCollar zeker niet nodig voor een kwalitatieve relatie, maar bij velen kan het alleen maar helpen. Er wordt vaak beweerd dat een E-collar zorgt voor een relatie gebaseerd op angst,dit is een leugen.

Leibanden zijn populairder om conflictrelaties op te bouwen. De leiband zorgt dat u eventuele frustraties en angsten overbrengt op de hond, het werkt als een telegeleider van emoties. Als u een correctie met een leiband geeft, weet de hond precies waar dit vandaan komt. Er zijn veel incidenten gebeurd waarbij politiehonden met een zeer hoge drift bij een correctie de eigenaar beten. Bij eCollar trainingen gebruiken we de leiband alleen om de hond in de gewenste positite te begeleiden terwijl de eCollar voor druk zorgt. Er is dus geen conflict tussen hond en eigenaar.

Ik heb een angstige of agressieve hond, zal mijn hond door de stroomband niet meer angstiger of agressiever worden?

De e-collar is net een succesvol hulpmiddel voor angstige of agressieve honden om ze meer zelfvertrouwen te geven. Laat ons stellen dat we een hond hebben die zeer angstig is en andere honden wil vermijden als ze op straat lopen. De meeste mensen veronderstellen dat wij de directe aanpak nemen door een e-collar aan te doen en hem dwingen om de andere hond te ontmoeten en corrigeren als hij dit niet doet. Dit is absoluut niet wat we willen doen. Wat wij doen is de e-collar gebruiken om bijvoorbeeld een ‘voet’ commando aan te leren. We leren hem dat ‘voet’ betekent dat hij aan onze linkerkant moet komen en met ons mee moet wandelen.

Als we iets tegenkomen wat hem nerveus maakt respecteren we de drempel en kijken we op welke afstand we comfortabel kunnen werken. We leren de hond dat hij gewoon met ons moet meelopen zonder zich zorgen te moeten maken over iets anders, het maakt niet uit van wat je bang bent, loop gewoon met ons mee.

Honden kunnen niet zoals ons aan meerdere dingen tegelijk denken, dus door gehoorzaamheid te vragen geven we de hond niet veel ruimte om zich te concentreren op andere dingen die hem net angstiger maken.

Na een tijdje zal de hond ontdekken dat hij niet weg hoeft te lopen of agressief hoeft zijn en dat de wereld hierdoor niet op zijn kop valt of er iets eng met hem gebeurd is en de eigenaar dus kan vertrouwen. We zien hierin vrij snel een drastische verhoging in het zelfvertrouwen en kunnen dan weer voedsel gebruiken om de angst tegen te conditioneren wat voorheen niet mogelijk was.

Waarom een e-collar gebruiken als je hetzelfde kan verwezenlijken zonder?

Niemand kan bij elke hond steeds identieke resultaten bereiken, zelfs de beste trainers niet. Elke hond is een individu en elke eigenaar definieert succes of mislukking op zijn eigen manier.

Er zijn trainers die beweren dat ze een hond perfect kunnen trainen zonder ecollar en problemen zoals agressie en angst effectief kunnen oplossen. Als je dan naar de resultaten kijkt zien wij vaak iets anders dan wat wij definiëren als oplossen. Sommige van deze trainers zullen de hond bijvoorbeeld medicatie toedienen of hem afleiden zodat ze steeds andere honden vermijden en op die manier niet meer agressief of angstig reageert. Als dit is wat de klant wil en gelukkig maakt, is dit goed voor ons.

Wat men dus in alle eerlijkheid kan zeggen is: ‘Gebaseerd op de resultaten die ik verwacht te bereiken met mijn hond, verkies ik ervoor om wel of niet te trainen met de ecollar’. Voor de resultaten waarvoor wij voor onze honden en eigenaren op zoek zijn, vinden wij de ecollar een onmisbare tool. Er zullen nooit dezelfde resultaten bereikt worden zonder de ecollar wat op zich ook geen probleem hoeft te zijn.

De ecollar moet u zien als een onzichtbare leiband waarmee u de aandacht van de hond kan vragen ongeacht de afstand, zoals een tik op de schouder, daar is niks schokkend aan.

Wat zijn de nadelen van e-collars?

Technische kanten

 • Door gebrek aan juiste instructies worden er veel fouten gemaakt die een negatieve inpak kunnen hebben op de hond.
 • Ze zijn redelijk duur, voor een goede eCollar bent u al snel 200 euro kwijt.
 • Ze werken met batterijen en kunnen soms vergeten opgeladen of ingeschakeld worden door gebruikers.

Gebruik

 1. De velcro hond. Na een klein beetje werk heb je een hond die tijdens de wandelingen de eigenaar niet meer wil verlaten. Slechte training door trainers die denken dat ze een mirakel verricht hebben maar in de realiteit te hoog gestimuleerd hebben. Bouw dus de training langzaam op.
 2. Hond lijkt gedemotiveerd: Hou de trainingssessies kort (4x 10min) en ga niet trainen als een robot maar zorg altijd dat het leuk blijft voor de hond en hou hem gemotiveerd met voedsel, spel of affectie.
 3. Hond wordt gestimuleerd en loopt de andere kant uit. De hond is verward over hoe hij de stimulatie uit zet. De training werd overhaast en nu betalen de hond en eigenaar de prijs. Er moet dus veel meer tijd gestoken in de training door de hond met een lange lijn te conditioneren.

13 nov

Training met een teletac, e-collar of trainingshalsband, de andere kant van het verhaal